Dörrarna stängs innan alla fått plats

Dan Andersson har med sin faktaspäckade rapport gett oss en mängd analyser och beräkningar som kommer att vara till stor nytta för funktionshindersrörelsen i många olika sammanhang framöver.

Som erfaren och väl ansedd nationalekonom, får vi av honom här många av de ekonomiska argumenten som vi tyvärr allt som oftast behöver ha för att förstärka våra egna intressepolitiska argument.

Dörrarna stängs innan alla fått plats.pdf