Internationella riktlinjer för tillgänglig webb

Lagstiftningen som rör digital tillgänglighet skärps. Alla offentliga webbplatser ska vara tillgängliga sedan den 23 september 2020, men även andra organisationer som vill nå alla behöver lära sig mer. Vi rekommenderar att man följer de internationella riktlinjer för tillgänglig webb som är grunden till lagstiftning i hela världen.

I Sverige finns sedan många år tillbaka webbriktlinjer som tagits fram för offentlig sektor, men de fungerar förstås för alla organisationer. Här kan man testa sin webbplats som underlag för att göra upp en plan. https://webbriktlinjer.se/

Det krävs kunskap i organisationen, så att man integrerar tillgänglighet i digital utveckling. Kompetensutveckla och efterfråga kunskap av nyanställda och underleverantörer.

Rekrytera gärna en användargrupp med egen erfarenhet av funktionsnedsättning, både användare av skärmläsare och användare i behov av begriplig text. Försöker man tänka in en bredd i åldrar och bakgrund förutom funktionsförmåga så brukar det ge stor nytta i att få insikt i hur ens produkt används.

Vill man gå till källan så går det bra att följa arbetet på world wide web consortium, W3C. Där finns mycket material på engelska om bland annat de internationella riktlinjerna Web Content Accessibility Guidelines, WCAG. https://www.w3.org/WAI/

W3C har även en gratis medvetandegörande kurs just nu, i oktober 2020.
https://www.w3.org/blog/2019/12/free-online-course-introduction-to-web-accessibility/