Mer än bara lite kul

Mer än bara lite kul – en skrift om hur man kan utveckla fritiden för barn och unga med funktionsnedsättningar

Många kommuner gör inte tillräckligt för att barn och unga med funktionsnedsättningar ska kunna delta i kultur- och fritidsverksamheter. Många barn och ungdomar med funktionsnedsättningar utestängs från fritidsaktiviteter där de bor. Dålig samordning, negativ attityd hos ledare, brister på tillgänglighet och ont om ledsagare är några förklaringar.

Handboken Mer än bara lite kul ger råd och tips på hur fritiden för barn och unga med funktionsnedsättningar kan utvecklas. Syftet är att visa på nya grepp om hur man kan tänka för att alla barn ska kunna delta i det allmänna fritidsutbudet. Tryckår:  2007

Det här materialet är slut i tryckt format men går bra att ladda ner här.

Mer än bara lite kul