Standardisering

Var med och bestäm vad som ska bli standard
Det område som och din organisation prioriterar är säkert kopplat till en standard. Eller också saknas en standard. I standardiseringsgrupper möts representanter för näringsliv, organisationer och myndigheter. Om det saknas representanter från funktionshindersorganisationer i standardisering riskerar vi att tillgänglighet och användbarhet saknas eller försämras i viktiga delar av samhället. I broschyren Din röst är nödvändig kan du läsa mer om hur du kan medverka.

Broschyr Din röst är nödvändig