Universell utformning

”Universellt utformade” betyder sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning. ”Universellt utfor-made” ska inte utesluta hjälpmedel för enskilda grupper av personer med funktionsnedsättning där så behövs. Artikel 2, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vägen mot ett universellt utformat samhälle.pdf

Dags att skapa ett universellt utformat samhälle.pdf