Universell utformning

Illustrationen visar en grupp människor vid en busskur och en buss som anländer.

Universell utformning är ett grundläggande perspektiv i Funktionsrättskonventionen och innebär att alla nya tjänster, produkter och miljöer utformas utifrån ett mångfaldsperspektiv. Det handlar om att redan från början skapa inkluderande lösningar och göra samhället så tillgängligt som möjligt.

Guide till universell utformning (pdf) (2021) – processtöd från projektet Rätt från början

Det här är ett processtöd, där du hittar råd och tips som kan bidra till mångfaldsarbetet i din organisation, oavsett om du arbetar i ett företag, i offentlig verksamhet eller ideella sektorn.

Vi hoppas att guiden kan inspirerar fler organisationer att arbeta med användarinvolvering i utvecklingsprocesser, vilket kan ge upphov till mer jämlika samhällslösningar och bidra till nödvändiga innovationer för en hållbar utveckling.

I guiden sammanfattas också erfarenheterna från de utvecklingsprojekt som Rätt från början bedrivit i samverkan med olika aktörer inom tre områden – bostad, arbetsliv och utbildning.

Ta del av projektet Rätt från börjans övriga material via webbplatsen rattfranborjan.nu

Funktionsrätt Sverige har också tagit fram följande material:

Vägen mot ett universellt utformat samhälle.pdf (2013)

Dags att skapa ett universellt utformat samhälle.pdf