Utbildningsmaterial

Här kan du ladda ner utbildningsmaterial från samtliga enheter

Våldsamt osynligt
Den första svenska handboken i sitt slag och kan användas av alla som vill lära sig mer om brottsutsatthet och funktionsnedsättning. Inga förkunskaper krävs.

Syftet med boken är att stödja kunskaps- och kompetensutveckling för ideella stödjare och anställda inom brottsofferjourer, handikappförbund och andra ideella organisationer som kan tänkas möta brottsutsatta med funktionsnedsättning. Utgivningsår 2013.

Boken är gratis och kan beställas mot fraktkostnad hos Brottsofferjouren

Lika och inkluderad

Det här materialet handlar om hur och varför funktionshindersrörelsen kan arbeta med mångfaldsfrågor.

Vad har vi att vinna på att jobba med mångfald? Mer jämställdhet? Jämnare åldersfördelning? Fler idéer? Kanske fler medlemmar? I vilken ände kan man börja? Här finns också intervjuer med sex personer som ger sin syn på vad mångfaldsarbete kan innebära.

”Lika och inkluderad” kan användas vid studiecirklar eller som underlag för diskussioner om hur en organisation kan jobba med mångfaldsfrågor.

Lika och inkluderad – ett studiematerial om mångfaldsarbete

Mångfald – ett redskap för utveckling

Materialet består av två delar. Den första vänder sig till personal och förtroendevalda på förbundsnivå. Den andra delen till styrelser och medlemmar i föreningar. I slutet av materialet ligger bilaga 1 med några värderingsövningar och bilaga 2 som är en checklista för rekrytering av personal. Allra sist finns bilaga 3, som är en handledning med förslag till hur en kurs eller studiecirkel kan läggas upp.

Mångfald – ett redskap för utveckling

Studiematerial om påverkansarbete, Ta plats på arenan

En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan. En utbildningen för dig som vill påverka, förändra och forma framtiden till ett samhälle för alla.Den här utbildningen är för dig som kanske nyligen har fått ett uppdrag eller redan idag arbetar med funktionshinderspolitiska frågor som förtroendevald i kommun eller län/region.

I ett sådant uppdrag har du en viktig uppgift och ett stort ansvar att via demokratiska processer arbeta för bra levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning.

Den här utbildningen ska öka dina möjligheter att ta plats på de här arenorna och i de här frågorna.

Beställ material genom ABF

Lathund för Samråd med sektorsmyndigheterna

Lathunden är en vägledning för den som deltar i sektorsmyndigheternas centrala eller regionala samrådsgrupper. I lathunden finns fakta, läshänvisningar och frågor att fundera över för att göra ett bra funktionshinderspolitiskt arbete i samråd med sektorsmyndigheterna.
Tryckår: 2013

Att samråda med funktionshindersrörelsen 2013

Prima primärvård

Ett material som kan användas som diskussionsunderlag vid utbildningstillfällen i föreningar. Under varje rubrik finns citat från personer som har kroniska sjukdomar och som deltog i fokusgrupper i projektet. Projektet var en del av Regeringens satsning på kroniska sjukdomar och pågick 2014-2016.

Materialet är tänkt att användas för att utveckla gemensamma frågor om primärvården. När flera patientgrupper har enats om vad som är viktigt att ta upp med primärvården lokalt, kan frågorna tas upp där. Det blir då ett gemensamt behov från många patientgrupper.

Materialet kan laddas ner från ABF:s hemsida