Barns delaktighet

Viktigt att det är på riktigt

Samlar erfarenheterna från de barn och unga som arbetat i projektets expertgrupper och vuxna inom modellverksamheterna. En viktig lärdom är att barn och unga med funktionsnedsättning är mycket intresserade av att vara med och utveckla stödverksamheter som de möter – när det är på riktigt. Barnen och ungdomarna vill att deras arbete ska leda till konkreta resultat och verkligen göra skillnad. Men hur ska det gå till i praktiken?

Vägledningen Viktigt att det är på riktigt.pdf