Nyhet: Funktionsrättsperspektivet saknas i förslag om ekonomisk jämlikhet

Jämlikhetskommissionen har haft ett brett uppdrag att lämna förslag för att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten, däribland för att utjämna möjligheter till god utbildning och arbete med goda arbetsvillkor. Men trots att många med funktionsnedsättning inte når gymnasiebehörighet, saknar löneinkomster och samtidigt har betydande utgifter för hälso- och sjukvård, läkemedel, boende och hjälpmedel saknas funktionsrättsperspektivet.

”Den här uppenbara missen har vi påtalat i vårt remissvar över Jämlikhetskommissionens betänkande. Vi kräver att förslagen som syftar till att öka den ekonomiska jämlikheten kompletteras med funktionsrättsperspektivet och vi står till regeringens förfogande om hur det kan göras”, kommenterar Nicklas Mårtensson, kanslichef Funktionsrätt Sverige.

I vårt remissvar har vi också lyft att skillnaderna är stora över landet och möjligheterna för enskilda att utkräva sina rättigheter är väldigt små liksom att tilliten till staten som ska ge stöd till individer med stora behov har kraftigt försämrats.

”Rättigheter och inkludering av personer med funktionsnedsättning behöver prioriteras i återuppbyggnaden efter pandemin men också i genomförande av Agenda 2030. Det har FN och EU särskilt betonat och det bör även den svenska regeringen göra, i synnerhet ifall vi vill komma till rätta med den ekonomiska ojämlikheten i Sverige”, avslutar Nicklas Mårtensson.

Läs hela vårt remissvar här