Funktionsrätt Sverige bidrar med funktionsrättsperspektiv i civilsamhällets rapporter till FN:s övervakningskommittéer för kärnkonventioner om mänskliga rättigheter. Vi har en samordnande roll för rapportering till kommittén som övervakar konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskommittén.

Rapport inför förhör med Sverige i FN:s funktionsrättskommitté i mars 2024

Alternativrapporten (svensk snabböversättning) skickades till FN den 16 januari 2024 inför möte med FN:s övervakningskommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i mars 2024. Dialogen mellan regeringen och kommittén syftar till att ge nya rekommendationer om hur konventionen ska genomföras i Sverige. 2024 har då gått tio år sedan Sverige fick sina första rekommendationer från FN.

I en debattartikel från 4 december 2023 presenterade vi några av de övergripande prioriteringar som civilsamhället anser nödvändiga för att vända utvecklingen, eftersom genomförandet av rättigheterna i konventionen stått stilla eller gått bakåt på många områden.

  • Tillsätt omedelbart en oberoende granskning av befintlig lagstiftning, policy och praxis i linje med Funktionsrättskonventionen.
  • Utveckla en handlingsplan med tydliga åtaganden, mätbara mål och indikatorer för att genomföra konventionen och rekommendationer från FN i hela landet med förutsättningar för deltagande av funktionsrättsrörelsen.
  • Bredda ansvaret för frågorna i regeringen och inkludera rörelsen i både beslutsfattande och budgetering.
  • Inrätta en oberoende klagomekanism och revidera rättshjälpssystemet för att säkerställa verkställigheten av rättigheter och tillgång till rättvisa.

Arbetet med att ta fram alternativrapporten

Under hösten 2023 har Funktionsrätt Sverige samordnat civilsamhällets alternativrapport till kommittén. Rapporten måste skickas in senast i början av februari och kommer att utgöra ett viktigt underlag till kommittén inför dialogen med regeringen.

Rapporten Respekt för rättigheter från 2019 och de uppföljningar som har gjorts efter det har utgjort underlag för arbetet. Alternativrapporten som riktar sig till ledamöterna i kommittén är begränsad i sitt omfång. Därför har vi arbetat med att prioritera det som är viktigast för att genomföra konventionen samt uppdaterat innehållet med aktuella källor och argument.

Civilsamhället MR-organisationer samlade bakom alternativrapporten 

100 MR-organisationer i civilsamhället (inklusive Funktionsrätt Sveriges 52 medlemsorganisationer)  står bakom rapporten. En inbjudan till att delta i arbetet skickades i juni till funktionsrättsorganisationer, MR-nätverkets medlemmar (samordnas av Fonden för mänskliga rättigheter) och andra organisationer som visat intresse. Cirka 50 personer har bidragit med inspel och samtal under digitala möten med olika teman under hösten 2023.

Datum för digitala möten och teman

Avspark och övergripande strukturella frågor
7 september heldag 9.30 – 15.30

Artiklar 1-5, 8, 13 och 33

Rätten till liv frihet från våld och tillgång till rättvisa
21 september halvdag 09.30 – 12.30

Artiklar 10, 12 -16

Inkludering i samhället
5 oktober kl 13.00 – 16.00

Artikel 18 och 19 och artikel 29

Tillgänglighet och universell utformning
12 oktober 13.00 – 16.00 

Artikel 9, 11, 20, 21 (delvis)

Barn, familj, utbildning, hälsa, arbete och försörjning
19 oktober 9.30 – 15.30

Artikel 6-7, 17, 22-28, 30, 31

Lägesavstämning med International Disability Alliance
16 november kl 9 – 10

Deadline för skriftiga inspel och fortsatt redigering

Lästips med bakgrund till rapporteringen

Funktionsrättskonventionen – till exempel på Funktionsrättskonventionen.se
Respekt för rättigheter – nationell rapport från civilsamhället 2019 med årliga uppföljningar och webbinarier om allmänna kommentarer mm.

Rekommendationer till Sverige april 2014.

Funktionsrätt Sveriges inspel till FN:s övervakningskommittés frågelista (på engelska 2018)

Sveriges 2-3 rapport med regeringens svar på frågor från kommittén (oktober 2019)

Titta gärna på hur förhören i FN går till via UN web tv. På mötet i augusti och september 2023 förhörs bland annat Österrike och Tyskland av FN:s övervakningskommitté. Kommittén har också en särskild punkt med uppföljning av situationen i Storbritannien angående stora neddragningar i stödsystem till personer med funktionsnedsättning.