Vi välkomnar nya medarbetare

Den senaste tiden har vi haft glädjen att välkomna nya medarbetare till Funktionsrätt Sverige.

Magnus Andersson är ny i rollen som ansvarig för bevakningsområdet jämlik hälsa, Eva Helmersson har kommit in som kommunikatör och projektkoordinator för projektet EUPATI Sverige och Jeanna Isacson har motsvarande roll i projektet Min sexualitet – min rätt.

Här kan du lära känna våra nya medarbetare lite närmare!

Ny trio på Funktionsrätt Sverige från vänster: Magnus Andersson, Eva Helmersson, Jeanna Isacson
Nya medarbetare på Funktionsrätt Sverige, från vänster: Magnus Andersson, Eva Helmersson, Jeanna Isacson

Magnus Andersson
Ansvarig för bevakningsområdet Jämlik hälsa

Varför sökte du det här jobbet, Magnus?

– Jag tycker att vård och hälsa är intressant, och förr eller senare kommer ju vi alla i högre eller lägre grad i kontakt med vården. Lite olika personliga erfarenheter, bland annat som anhörig, har också gjort att intresset vuxit. Eftersom jag arbetat med individstöd en hel del har jag också fått del av personliga erfarenheter hos personer med stora behov av samordnad vård och rehabilitering. Sett många hamna i kläm. Sådant väcker en lust att påverka.

– Sen gillar jag också helhetstänket inom Funktionsrätt. Att kunna genomgå utbildning, ha ett arbete, tillgänglighet, få vård, rimliga ersättningar från socialförsäkringen eller stöd från kommunen med mera bör ses som mänskliga rättigheter och att det har stor påverkan på hälsan.

Vad har du gjort tidigare?

– Närmast har jag arbetat med intressepolitik på NSPH, en samarbetsorganisation för ett antal förbund inom psykiatriområdet. En del av de förbunden är också medlemmar i Funktionsrätt. Innan dess var jag under lång tid anställd på Neuro, där jag bland annat ägnade mig åt juridisk hjälp och processföring kring kommunala insatser och socialförsäkringen för medlemmarna.

Vad gör du helst när du inte arbetar?

– Jag har familj med två tonåringar, så mycket av schemat styrs av det. Den tid som blir över ägnar jag helst åt vännerna, träning eller plinkar en stund på min gitarr. Har ett litet sidouppdrag som volontär på en stödchatt för tonårskillar. Väldigt intressant och givande.


Eva Helmersson
Kommunikatör och projektkoordinator för projektet EUPATI Sverige – en delaktig patient.

Varför sökte du det här jobbet, Eva?

– Jag tycker att rätten till en jämlik hälsa är en självklarhet. Tyvärr är det inte så idag. För mig är det viktigt att sätta personen, patienten i centrum och samverka utifrån det. Jag lever själv med den kroniska, neurologiska sjukdomen Multipel Skleros, MS och har alltid varit engagerad och aktiv i patientrörelsen.

– På Funktionsrätt Sverige och med projektet EUPATI Sverige – en delaktig patient ser jag att jag kan jobba ännu mer för att driva på för en jämlik hälsa.

Vad har du gjort tidigare?

– Under många år har jag arbetat för Neuroförbundet med framför allt frågor som rör min egen diagnos, men även i projekt om anhörigstöd och neuroteam. Jag är även diagnos- och anhörigstödjare.

Vad gör du helst när du inte arbetar?

– Jag har två stora hundar och lägger mycket tid på dom. Ska jag roa mig, så blir det gärna sportskytte.


Jeanna Isacson
Kommunikatör och projektkoordinator för projektet Min sexualitet – min rätt.

Varför sökte du det här jobbet, Jeanna?

– För att sexuell hälsa är en rättighet, precis som vilken som helst! Det är så starkt kopplat till egenmakt, självförverkligande och lust men ofta stigmatiserat, pinsamt eller känsligt att prata om.
Det vill jag förändra!”

– Projektet Min sexualitet – min rätt är ett perfekt sätt att stärka personer med funktionsnedsättning att hävda sina sexuella rättigheter. Samtidigt är det kul att påverka allmänhetens bild och bryta avsexualisering, så personer med funktionsnedsättning också ses som sexuella personer med lust, begär och åtrå också.

Vad har du gjort tidigare?

– Jag har tidigare arbetat mycket med mänskliga rättigheter, speciellt jämställdhet och landsbygds-/ utvecklingsarbete i utlandet. Jag har riktat in mig på mänskliga rättigheter, både genom studier och genom ideella engagemang, där fokus legat på jämlik hälsa och personer som lever i hemlöshet eller utanför ’offentliga system’. Dessutom har jag haft ett internationellt perspektiv på funktionsrättsfrågor och kopplingen till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Tidigare har jag bott och arbetat i Gambia, Finland och Australien vilket ger en hint om svaret på nästa fråga…

Vad gör du helst när du inte arbetar?

– Som en nyfiken och social person uppskattar jag att resa och lära mig nya saker. Det behöver inte vara långt, utan kan vara allt ifrån en tidsresa på ett museum eller en frisk promenad i skogen. Gärna med tillhörande bastu. Sedan gillar jag verkligen att dansa och kan försvinna in i musiken på ett stimmigt dansgolv!


Ny projektledare för patientföreträdarutbildningen

Den här veckan välkomnar vi även Anne Stiernquist till Funktionsrätt Sverige! Hon är ny projektledare för utvecklingen av vår patientföreträdarutbildning. Vi presenterar Anne Stiernquist lite närmare i nästa vecka.