Nyhet: Sverige förhörs av FN – vi är med och bevakar rättigheterna för kvinnor med funktionsnedsättning

Idag den 22 oktober förhörs Sverige av FN:s övervakningskommitté för Kvinnokonventionen. Då ska Sverige svara på frågor om hur Sverige lever upp till rättigheterna i konventionen. Funktionsrätt Sverige och FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder finns med och bevakar rättigheterna för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning. ”På område efter område släpar rättigheterna för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning efter. Eftersom statistik som regel saknas osynliggörs vår situation och de hinder som vi möter. Det här måste uppmärksammas och tas tag i”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Lisa Wallenius Foto Linnea Bengtsson
Bild på Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius. Foto Linnea Bengtsson

Inför Sverige förhörsperiod har vi tillsammans med FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder, lämnat in en så kallad skuggrapport, dvs. en rapport som beskriver hur vi som civilsamhällesorganisationer bedömer att Sverige efterlever FN:s Kvinnokonvention som Sverige undertecknade 1980.

I mötena med kommittén har vi under veckan representerats av Maria Johansson, ordförande FQ, Forum Kvinnor och Funktionshinder. Vi har lyft det osynliggörande av kvinnor och flickor med funktionsnedsättning och de hinder som de möter, som blir följden av att statistik saknas, liksom den ökade risk för våld som barn och kvinnor med funktionsnedsättning lever med. Vi har också påpekat att funktionsrättsperspektivet saknas i det åtgärdspaket som regeringen presenterade i juni 2021 för det fortsatta arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Bild: Maria Johansson, FQ – Forum kvinnor och funktionshinder, på måndagens möte med CEDAW-kommittén.

”Trots den ökade risken att bli utsatt för våld saknas funktionsrättsperspektivet över lag i samtal om vad som behöver göras. Och trots att CEDAW-kommittén redan 2014 uttryckte oro över den låga andel skyddade boenden som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, har inte mycket hänt. Vi är glada över att vi nu i veckan har lyft detta till kommittén och hoppas på förändring”, kommenterar Maria Johansson.

Ta del av vår alternativrapport till kommittén.

Ta del av enkätrapporten ”Vill du ligga med mig då?” som visar på kraftigt förhöjda siffror för kvinnor med funktionsnedsättning när det gäller sexuellt våld.  Rapporten är framtagen av Funktionsrätt Sveriges projekt Min rätt – min sexualitet.

FN:s kvinnokonvention, CEDAW (Convention on the Elimination of alla forms of Discrimination Against Women).