Arbetsgruppen har sin grund i funktionsrättsrörelsens gemensamt framtagna 73-punktsprogram med viktiga reformer inom arbetsmarknadspolitiken. Därför består denna grupp både av förbund som är medlemmar i Funktionsrätt Sverige och av förbund som inte är det. Gruppen har varit aktivt sedan hösten 2021, och har under denna tid haft reformeringen av Arbetsförmedlingen som främsta fokus. Arbetsgruppen har bland annat träffat arbetsmarknadsministern, Kansliet för Hållbart arbetsliv, Arbetsförmedlingen m.fl., skrivit debattartiklar, skrivelser och gjort en hemställan till Riksrevisionen om att genomföra en granskning av Arbetsförmedlingens reformering.

Deltagande förbund:
DHR – Delaktighet, Handlingsfrihet, Rörelsefrihet
Hörselskadades Riksförbund
Neuro
Personskadeförbundet RTP
Riksförbundet Attention
Riksförbundet FUB
Synskadades Riksförbund
Funktionsrätt Sverige, styrelseledamöter samt ansvarig tjänsteperson

För frågor om arbetsgruppen och medverkan kontakta:
Ansvarig på Funktionsrätt Sverige:
Annica Nilsson annica.nilsson@funktionsratt.se